Hoppa till innehåll

Övernaturliga varelser och magi

En mytologi har för det mesta andevarelser eller liknande i sig, i andra kulturer kan detta vara en stor orm eller exempelvis en regnbåge för att illustrera det kaos som inledde skapelsen. Detta var grunden till livet, den fundamentala startstenen – livets start eller livets tillintetgörare.

Specialiserade gudar och levande himlakroppar

När livet sedan börjar rulla på inträder mer specialiserade gudar med lägre rang än den andevarelse som inledde skapelsen. Dessa gudar hade också mer mänskliga utseenden och även mänskliga svagheter, samt hade uppgifter att utföra. Inom nordisk och grekisk mytologi samt även i Japan och Afrika hade gudarna uppdrag.

Ofta i flera mytologier är himlakroppar levande varelser, de kan vara gudar, djur eller personer. Solen är oftast en man och månen en kvinna. Himlakroppar ansågs vara en kopia av människokroppen och man trodde att själen vallfärdade ner i underjorden innan återfödelsen. Shamaner ansågs ha en förmåga att lossa en själ från dess kropp och låta själen färdas runt i andevärlden, men trodde till och med att detta hände när man drömde. Gudarna var ansvariga för väderstrecken och skötte om en värld vardera i det kosmos som skapades.

Hjältar och människor

Och var kommer människan in i bilden? Människan har en mycket liten plats i mytologin men däremot diskuteras människans öde och orsakerna till detta. Stora naturkatastrofer som exempelvis översvämningar, som Bibelns ”syndaflod”, sågs som ett straff som gudarna sände på människorna för deras synder. Att död bland människorna förekom berodde på att de annars skulle bli för talrika. Vid exempelvis en översvämning där människor stryker med fick man på ett naturligt sätt en viss avfolkning.

Hjältarna var oftast män, men inte alltid människor som exempelvis den grekiska Prometheus. Han stal eld för att hjälpa människorna. Den mest vanliga hjälten är kulturhjälten som la grunden till vårt samhälle. Nära besläktad med kulturhjälten är skälmen. Skälmen är smartare än sin fiende men ibland destruktiv.

Kvinnorna misskötte sig

Det fanns kaos som var orsakat av kvinnorna, exempel på detta ur Bibeln är kvinnorna Eva och Pandora vars handlingar gav kvinnorna en låg rang i samhällena. Vissa ansåg att kvinnor var de som en gång styrde världen, men att de misskötte den och förlorade makten. Vilken rang man hade i samhället spelade roll. Det kunde till och med påverka om du var berättigad att komma senare till en sammankomst.