Hoppa till innehåll

Kunskap om myter

Vad är en myt? Är det en del av vår historia eller är det påhittat? Är myt och historia kanske samma sak? Det finns flera intressanta svar på dessa frågor. Den första som förklarade att myter faktiskt inte var sagor utan en förklaring av livet och universums betydelse var Giambattista Vico, året var 1725. Sedan dess och fram till våra dagar har förklaringarna varierat från sagor och naturfenomen till verkliga avspeglingar av livet. Så sent som på 1900-talet trodde människor på myter om att välfärdssamhällets bevarande var beroende av konungens kraft och när denne blev gammal och kraftlös var han därför tvungen att offras.

Psykologin förklarar myter

Både Sigmund Freud och hans lärjunge Carl Jung gav sig på att förklara myter. Freud trodde exempelvis att myten om Oidipus var en förklaring på unga mäns känslor mot föräldrarna. Jung och kollegan M-L von Franz tänkte att myter var bestämda uttryck och symboler för själens insida och allas gemensamma omedvetna inre.

Freud och Jung inspirerade många, en av dem var Joseph Campbell. Han hämtade inspiration från Jung och Heinrich Zimmer som var mytolog. Campbells studier mynnade ut i en bok ”The Hero with a Thousand Faces” som beskriver hur vi ska leva våra liv.

Vad betyder ”myt”?

Myter bottnar i historia. Den viktigaste betydelsen är de teman och berättelser som man började skriva ner när skrivkonst blev etablerat. Ordet ”myt” har flera betydelser beroende på vem som tolkar det och vilka värderingar man lägger in i det. Tidigare religioner skapades ur muntliga berättelser och traditioner och kom i kontakt med kulturella myter som blev mytologier.

Här följer några exempel på olika myter:

  • Skapelsemyterna är de allra äldsta, de finns i alla kulturer.
  • De antropomorfa myterna handlar om att djur och gudar tar mänsklig form.
  • De etiologiska myterna beskriver naturfenomen.

”Myt” härstammar från det grekiska ordet ”mythos” som är en ”saga”. James George Frazer som var en brittisk antropolog menade att myter är de primitiva människornas ersättning för filosofi.

Är folksägner och myter samma sak?

Inte direkt. En folksägen är mer fokuserad mot sociala händelser och konflikter medan myten är fokuserad på att förklara eller beskriva hur världen och dess händelser ser ut. Sägnerna fanns i mer enkla bondesamhällen medan myter förekom i jägar-och samlarsamhällena med priviligierade prästerskap. Och så finns förstås ”legenden”. Ofta får vi höra att någon är legendarisk, men vad menas egentligen med detta? Legenden har lånat in historia eller andra inslag från myterna, men här handlar det mestadels om händelser och gestalter som blir hjälteförklarade eller legender genom någon prestation.

Skapandemyterna är kraftfulla och beskriver en process där Gud är aktivt skapande. Ritualer och myter ingår i ett socialt arv som överförs mellan generationer genom uppfostran.