Hoppa till innehåll

Asar – den största av gudafamiljer

Oden och Sleipner är avbildade på den magiska Tjängvidestenen på Gotland, år 800 – 1099. Det råder en ständig magi och mysterium runt asagudarna, den största av gudafamiljer.

Asarna

Gudarna i familjen kallades ”asar” eller ”asagudar” och tillhörde den största gudafamiljen i fornnordisk mytologi. Oden och Odens söner Tor och Balder var några av de främsta.

Enligt Snorre Sturlasson skulle asarna ha kommit från Asien, men detta har inget samband med nordisk mytologi eller historia. När personer som var välbevandrade i historia skrev om de icke-kristna gudarna beskrevs de som berömda personer i en svunnen tid. Snorre installerade asarna i Troja och menade att de vandrade därifrån upp till norr och bosatte sig i Uppsala. Snorre tog inte direkt hänsyn till religion och han analyserade aldrig det han berättade, inte heller reflekterade han över just någonting. Däremot tog han småbitar från nordbornas förkristenhet och samlade detta i en underhållande bok som hette ”Edda”.

Asgård

Asgård hade stor betydelse. Detta var asagudarnas hem och innehöll gudarnas olika bostäder och gårdar. Jätten som byggde Asgård begärde både Freja, solen samt månen i belöning för sitt arbete om det utfördes inom utlovad tid. Jättens hingst, Svadilfare hjälpte till så att arbetet skulle gå fortare. Gudarna hade däremot inte tänkt hålla sitt löfte om betalning. Loke fick skulden för att ha upprättat avtalet med Jätten och han blev beordrad att hitta en väg ut ur avtalet. Loke bestämde sig genast för att förvandla sig till en märr och locka hingsten till sig. Jätten misslyckades med att leverera i tid och Tor dödade honom. Loke födde fölet Sleipner som hade åtta ben och som skulle bli Odens häst.